Acceptance

Matthew 1:16, 18-21, 24a A beautiful prayer we may be familiar with is the Serenity Prayer: God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things that I can and the wisdom to know the difference In the many concerns that we face every day, it is…

A New Priest!

John 9:1-41 Thanks to technology, kanina sa FB naka announce na Pari na si Jover at si Bon! Siyempre po, sa mga kamag-anak, kaibigan at ¬†parokyano, kayo ay nasisiyahan at nagpupuri sa Diyos. Pero tanongin ninyo ang mga Paring taga paghubog niya sa seminary, yun mga kaklase niyang seminarista, at yun kanyang Spiritual Director, bagamat…

Acceptance

Matthew 1:16, 18-21, 24a A beautiful prayer we may be familiar with is the Serenity Prayer: God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things that I can and the wisdom to know the difference In the many concerns that we face every day, it is…